Ime operacije:

PROTOMOLD – Izdelki iz tehnične plastike na ključ

Trajanje operacije:

01.01.2020 – 30.10.2021

Opis operacije:

Predmet prijavljenega projekta je operacija razširitve na storitveno oziroma razvojno in tudi izvedbeno proizvodno fazo. Kupcu bomo na takšen način že v prvi razvojni fazi ponudili tehnično svetovanje, izdelali virtualni model izdelka ter naredili prototip izdelka s tehnologijo 3D tiskanja. Glede na predvidene letne količine bomo kupcu ponudili izdelavo cenovno optimalnega orodja za brizganje tehnične plastike ter izvedli serijsko proizvodnjo.

Lokacija izvajanja: Občina Črnomelj

Programsko območje: Kohezijska regija vzhodna Slovenija

Sofinanciranje operacije: 40.000,00€

Sklad: https://eu-skladi.si/

Cilji operacije:

        Ponuditi celostno storitev brizganja izdelkov iz tehnične plastike od idejne zasnove izdelka, prototipiranja ter do končne serijske proizvodnje

        Nakup osnovne opreme za snovanje in izdelavo prototipov