Izvajanje operacije v sklopu JR P4I – 2022

Samostojni podjetnik, PROTOMOLD, tehnična plastika in prototipi, Tilen Vraničar s.p. je na javnem razpisu P4I – Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt Investicija v nakup energetsko učinkovite strojne opreme.

Investicija predstavlja nakup stroja za brizganje plastike KM 160-1000 CX z robotom SEPRO SUCCESS 22. Stroj predstavlja uvedbo novih tehnoloških in informacijskih rešitev v povezavi s tehnološkim procesom.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, vlagateljev ki izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.

Cilji investicije:

  • več reciklaže oz. ponovne uporabe odpadnih surovin,
  • manjša poraba surovin in materialov,
  • manjša poraba energije,
  • blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje podnebnim spremembam.

Skupna vrednost projekta: 160.360,00 EUR
Financiranje iz mehanizma: 158.000,00 EUR

Tajanje projekta: 1.8.2022 – 31.1.2023

Projekt je sofinanciran iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest (noo.gov.si, evropskasredstva.si)